Předsudky o rorýsech

rorýsi poškodí zobáky zateplení a jejich trus zničí fasádu

Zobák rorýse je velmi drobný a jemný. Je uzpůsoben k lovu měkké potravy ve vzduchu a rozhodně není nástrojem pro úpravu tvrdých materiálů. Své hnízdiště proto využijí takové, jaké je a nijak jej

neupravují. Samotné hnízdo je poměrně křehká stavba, kterou mláďata během pobytu v dutině prakticky zcela rozšlapou. V hnízdě ani jeho nejbližším okolí prakticky nenajdete zbytky trusu. Rodiče trus mláďat pečlivě z hnízda odstraňují a sami se vyprazdňují mimo něj.

rorýsi přenášejí choroby a jejich paraziti nám zamoří byt

Není prokázáno, že by rorýsi představovali pro lidské zdraví jakékoli nebezpečí. Jejich nemoci jsou na člověka nepřenosné, paraziti, kteří obývají jejich hnízda nebo parazitují přímo na dospělých ptácích a mláďatech jsou typičtí právě a jenom pro rorýse a nikoli pro jiné druhy ptáků a už vůbec ne pro člověka. Většina rorýsích hnízd je umístěna v dutinách, které nekomunikují s obytnou částí domů. Tam, kde se usídlí ve ventilačních průduších odvětrávajících spíže, stačí zakrýt vyústění průduchu do spíže (nikoli ven z budovy) síťkou z mušího pletiva.

rorýs vletí do bytu a zaplete se mi do vlasů

Případy, kdy dospělí ptáci vlétnou do bytů především v horních podlažích, nejsou vůbec časté. Pokud se tak stane, dezorientovaný rorýs se snaží z bytu nejkratší cestou odletět. Bohužel však zpravidla narazí do jiného zavřeného okna, nebo zapadne někam za nábytek. Rozhodně není jeho úmyslem vás stresovat. Nejlepší je v takovém případě rorýse opatrně vzít do ruky (pokud vám to činí obtíže, můžete použít suchý hadr nebo staré tričko) a buďto jej rovnou vypustit z okna, nebo odnést před dům a lehkým nadhozením mu umožnit odletět.